TÖDEB HAKEM HEYETİ

Sayın Kullanıcı/Müşterimiz,

Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.(Şirketimiz)’le sizlere sunmakta olduğu hizmetlerle ilgili olarak olası bir bireysel sorun yaşamanız halinde ilgili olarak uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren, en geç 2 yıl içerisinde yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Tarafınızca yapılan başvuru, başvuru tarihinizden itibaren 20 gün içerisinde Şirketimizce yanıtlanmamış veya başvurunuz Şirketimiz nezdinde olumsuz sonuçlanmış veya Şirketimizce tarafınıza verilen yanıtı yeterli bulmadıysanız, yanıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkınız bulunmaktadır.

İlgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr  sitesinden ulaşabilirsiniz.

Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir olduğunu bildiririz.

https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/ sayfasından erişebilirsiniz.

Ek1- Bilgilendirme metni

Ek2- Bireysel müşteri hakem heyeti yönetmeliği

Ek3- Hakem heyeti broşür