SİPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Yöntemi
 2. Sipay Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” “Veri Sorumlusu”) olarak, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında bilgilendirmek isteriz. Bu kapsamdaki taleplerinizi işbu formu doldurarak, fiziksel veya elektronik imzalı olarak ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Şirket’imize iletebilirsiniz:

  Küçükçamlıca Mah. Ord. Prof. Fahrettin Gökay Cad. No:49, 34696 Üsküdar/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat elden teslim,

  • Şirket’imizin sipayelektronik@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı e-posta göndererek,
  • www.sipay.com.tr üzerinde yer alan iletişim kanallarından birisini kullanarak suretiyle iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla,
  • info@sipay.com.tr adlı e-posta adresine, Şirketimize daha öncesinde bildirdiğiniz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla,
  • Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile.
 3. İlgili Kişinin iletişim bilgileri:
 4. *Adı-Soyadı: ………………………………………………………………………………………

  *TC Kimlik / Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası: …………………………………

  *Telefon Numarası: …………………………………………………………………………………

  * Elektronik posta adresi ……………………………………………………………………………

  *Tebligata Elverişli İşyeri veya İkamet Adresi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Şirketimizle olan ilişkinize ilişkin açıklamalar (aday, çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepleriniz
 6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Başvurunuza yanıt verilmesi için tercih ettiğiniz yöntemini belirtiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
  • Diğer: ……………………….

   

  Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirket’imiz ek bilgi ve belge (Kimlik veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

  İlgili Kişilerin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

  İlgili Kişi, işbu başvuru formunu, doğru ve eksiksiz şekilde dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  İlgili kişi, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, bu durumdan kaynaklı zararlardan ve taleplerden dolayı Şirket’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Bu formda paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu amaçlarla sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, şikâyet yönetimi, kalite kontrol, denetleme ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 7. Beyan
 8. Kanun uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

  Başvurunun Alındığı Tarih:

  İlgili Kişi Ad-Soyad:

  İmza-Tarih: