TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU 

İşbu Tüketici Bilgilendirme Formu (“Form”); Küçük Çamlıca Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Acıbadem No: 49 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim, 0771052810300001 Mersis numaralı Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“SiPay”) tarafından Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in 48’inci maddesi uyarınca tüketici sıfatını haiz kullanıcılarımızı (“Kullanıcı”) bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. ŞİKÂYET VE İTİRAZ HAKKI

1.1. SiPay’in sunmakta olduğu hizmetlere (“Hizmet”) ilişkin olarak herhangi bir şikâyet ve itirazınızı info@sipay.com.tr uzantılı e-posta adresi veya 0 (216) 706 22 66 telefon numarası üzerinden ve/veya SiPay’in işbu Form’da bildirilen adresine noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabilirsiniz.

1.2. SiPay, şikâyet ve itiraz başvurularınızı, başvuru tarihinizden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde gerekçeleri ile cevaplandıracaktır. Başvuru tarihinizden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde SiPay tarafından başvurunuza cevap verilmemesi durumunda cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin bitiminden itibaren; SiPay tarafından verilen cevabın yeterli olmadığı kanaatinde olmanız halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde ilgili başvuru formunu doldurmak suretiyle hakem heyetine başvuruda bulunabilirsiniz.

1.3. SiPay ile Kullanıcılar arasında doğabilecek ihtilafların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvurabilirsiniz.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Bilgilendirme Metni için tıklayınız

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme Broşürü için tıklayınız

 1. GÜVENLİK VE KORUMA ÖNLEMLERİ

SiPay’den almış olduğunuz hizmetleri daha güvenli bir şekilde temin edebilmenizi sağlamak adına aşağıda size bazı önerilerde bulunuyoruz. Bilinçli bir internet kullanıcısı olarak aşağıda belirttiğimiz konularda bilgi sahibi olmanız, kendinize ait önlemleri almanız internet üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerinden daha güvenle yararlanmanızı sağlayacaktır.

Güvenliğiniz için;

 • Diğer internet sitelerinde ya da e-postalarda yer alan bağlantılara güvenmeyiniz ve bu bağlantıları erişim için kullanmayınız
 • Kaynağından emin olmadığınız linklere tıklamayınız.
 • Dolandırıcılık girişimlerine maruz kalmamak için hesap şifrenizi SiPay personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın. Dolandırıcılık şüphesi durumunda zaman kaybetmeden 0 (216) 706 22 66 numaralı çağrı merkezimizi arayarak durum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.
 • SiPay ismi taklit edilerek oluşturulan sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine; ayrıca bilmediğiniz kaynaklardan gelen ve içeriğinde kişisel bilgi ya da şifre bilgilerinizi girmenizi isteyen e-postalar ya da SMS’lere itibar etmeyiniz.
 • SiPay şifrenizi belirlerken SiPay tarafından uygulanan şifre güvenlik standartlarına ek olarak başkaları tarafından da tahmin edilebilecek doğum tarihi, özel günler, özel yıllar gibi bilgilerle şifre oluşturmayınız.
 • SiPay hesabınızla ilgili yapılacak güvenlik amaçlı aramaların ve bildirimlerin size ulaşması için SiPay nezdinde bulunan telefon numarası ve e-posta adresinizin güncel olmasına özen gösteriniz ve bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde bilgilerinizi vakit kaybetmeden güncelleyiniz.
 • Hesap hareketlerinizi belirli aralıklarla kontrol ediniz. Şüpheli bir işlemle karşılaşmanız halinde 0 (216) 706 22 66 numaralı çağrı merkezimizi arayarak derhal SiPay’i bilgilendiriniz.
 • SMS şifresi gönderilen telefonunuzun kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde derhal 0 (216) 706 22 66 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bildirmeniz gerekmektedir.
 1. ÜCRETLENDİRME

SiPay tarafından verilen hizmetlere ilişkin ücretlere SiPay’in internet sitesinde yer alan Aylık Limitler ve Ücretler Eki üzerinden ulaşabilirsiniz. SiPay tarafından verilen hizmetlere ilişkin fiyatlandırmalar maliyet ve performans gözetilerek belirlenmekte olup ücretlendirmenin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli özen gösterilmektedir.