inovasyon-nedir

İnovasyon Nedir?

Bir kavram olarak inovasyon, bir bireyin veya kuruluşun yepyeni ürünleri, süreçleri ve fikirleri kavramsallaştırmak veya mevcut ürünlere, süreçlere ve fikirlere yeni yollarla yaklaşmak için üstlendiği süreci ifade eder. Bir şeyin inovasyon olarak adlandırılması için yeni olması ya da yeni bir değer yaratması gerekir. İnovasyonda ön plana çıkan nokta; dünyada ilk kez yapılması değil, yapılan yeniliğin tüketiciye ve kullanıcıya değer katması planıdır.

 

İnovasyon Çeşitleri

  1. Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu, kullanımları artan mevcut ürünlerin geliştirilmiş versiyonlarını yaratmayı içerir. Bu yenilik ürünün kendi işlevselliğinde olabileceği gibi yeni bir teknoloji şeklinde de olabilir. Cep telefonu üreticilerinin ve otomobil üreticilerinin ürünlerinin yeni versiyonlarını ne sıklıkla ürettiklerini buna en iyi örnek olabilir. Diğer yandan cep telefonlarının akıllı telefonlara dönüşmeleri ya da cep telefonu üreticilerinin, birkaç yılda bir telefonlarının yeni bir sürümünü çıkarmaları ya da yeni bir güncelleme ile telefonun işlevselliğini büyük ölçüde değiştirmeleri ve kullanıcıya yeni bir deneyim yaşatmaları ürün inovasyonunun en anlaşılır örneklerindendir. Bunu yaparken, üretici benzersiz bir şey sunmaya çalışır. Ürün yeniliği, sahip olduklarınızı geliştirmekle ilgilidir. Müşteri geri bildirimlerini alır ve bunu geliştirilmiş bir ürüne dönüştürürsünüz.

  1. Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu, müşterileriniz için daha fazla değer yaratmak ve kuruluşunuz için daha fazla gelir sağlamak için müşterilerinize hizmet etme şeklinizi değiştirmek anlamına gelir. Tıpkı ürün inovasyonu gibi verilen hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesini ve yeniliklerini içerir. Hizmet inovasyonuna en iyi örnek ise, marketlerin online alışveriş seçeneğini getirmesidir. Mevcut olan hizmetini müşterileri için daha kolay ve ulaşılabilir kılmasıdır. Başka örnekleri ise, müşterinin satın almak istediği duvar boyalarını markanın uygulamasından kendi duvarında deneme hizmeti sunması. Aynı şekilde kozmetik firmalarının oje, ruj gibi ürünlerini uygulama üzerinden müşterilerine deneme fırsatı sunması da hizmet pazarlaması örneklerindendir.

  1. Pazarlama İnovasyonu

Pazarlama inovasyonu, işletme tarafından kullanılan önceki pazarlama yönteminden önemli ölçüde farklı olan ve işletme tarafından daha önce kullanılmayan yeni bir pazarlama yönteminin (pazarlama fikri veya stratejisi) uygulanmasıdır. Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya ambalajında, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içermesidir. Pazarlama inovasyonuna örnek olarak bir ürünün ambalajındaki değişiklik ya da çocuk yataklarının daha cazip hale getirmek için çizgi film karakterli, arabalı, Barbie bebekli olarak üretilmesidir.

  1. Organizasyonel İnovasyon

Şirketlerin gelecekteki performanslarının başarısı ve yoğun rekabetin yaşadığı pazar koşullarında kalıcı olabilmeyi başarabilmek için önemsenmesi gereken en önemli inovasyon çeşitlerinden biridir. Ayrıca isminden de anlaşılacağı gibi süreçlerin iyileştirilip dönüştürülmesi ile ortaya çıkarılır. Örnek olarak, Google’ın geliştirdiği yöntem ile birçok kurumdan farklılaşarak çalışanlarının iyi hissetmeleri, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmaları için ofislerinin dizaynını değiştirmesi, ayrıca esnek çalışma saatlerinin uygulamaya başlamaları da Google’ın kullandığı yöntemin organizasyonel inovasyon örnekleri arasında yer almasını sağlamaktadır.