Pazarlama ve Reklam Arasındaki Farklar

Pazarlama ve Reklam Arasındaki Farklar

Çoğu kişi, pazarlama ve reklamcılığın aynı anlama geldiğini düşünür. Sonuçta, ikisi de müşterilerle etkileşim kurar, kararlar almak için verileri kullanır ve yaratıcı stratejiler aracılığıyla yeni müşteriler çeker. Ancak bu tanım kısmen doğru olsa da birçok yönden yetersiz kalmaktadır. Pazarlama ve reklamcılık tamamen farklı yaklaşımlara, hedeflere ve bütçelere sahip olmakla kalmaz, her ikisinin de hedef kitleleri üzerinde benzersiz etkileri vardır. Örneğin, kötü reklamcılık potansiyel müşterileri bir markadan uzaklaştırabilir. Kötü pazarlama ise, gelecekteki reklam kararlarını zorlaştıran gelişigüzel araştırmalara neden olabilir.

Pazarlama

Pazarlama, müşterileri tespit eden, onlarla etkileşime geçen ve elde tutan taktikleri içerir. Bazen birden fazla iş sürecini tek bir departman altında toplayan bir terim olarak kabul edilir. Örneğin, sosyal medya, içerik pazarlaması ve pazar araştırmasının tümü pazarlama kapsamına girer.

Pazarlama, müşteriyi elde tutmak için ilişkisel bir yaklaşım benimser. Güçlü marka etkileşimleri, harika bir müşteri deneyimi ve olumlu müşteri hizmetleri yoluyla ilişkileri sürdürmeye çalışır.

Başlıca pazarlama türleri:

Pazarlama çok geniş bir terim olduğu için birçok farklı strateji, işlev ve değerlendirmeyi barındırır. Bunların çoğu, müşterilere ilişkili bir alıcı yolculuğu boyunca rehberlik etmeyi amaçlayan daha geniş kitlelere odaklanır.

Bunların en popülerleri resimler, videolar, bloglar ve daha fazlasıyla müşterilere değer sağlayan müşteri odaklı bir strateji olan pazarlamayı içerir. Amaç, bir marka hakkında sonunda anlaşmaya varabilecek anlamlı konuşmalar yapmaktır.

Reklam

Reklam, belirli bir miktarda para kullanarak belirli marka mesajlarını destekleyen bir pazarlama işlevidir. Öncelikli olarak “Şimdi satın alın” veya “Bugün arayın” gibi tekil bir harekete geçirici mesaja odaklanır. Reklam aynı zamanda marka bilinirliğini artırmak, trendlere katılmak veya bir hikaye anlatmak için de kullanılabilir. Reklam, ilişkilere daha az odaklanır ve daha çok dikkat çekmeye odaklanır. İzleyici tarafında etkileşime izin vermeyen tek yönlü bir iletişim şeklidir.

Başlıca reklam türleri:

Reklam, dijital reklam ve geleneksel reklam olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Biri yalnızca ekranlar aracılığıyla gözlemlenebilirken, diğeri gerçek dünyada mevcuttur.

Dijital reklam, oyun uygulamaları, haber siteleri, sosyal medya, e-posta gelen kutuları veya başka bir platform gibi dijital bir ortam aracılığıyla reklamlar oluşturmaktır. Bu, her büyük marka tarafından kullanılan neredeyse her yerde bulunan bir reklam biçimidir.

Geleneksel reklam, reklam panoları, posta fişleri ve gazete reklamları dahil olmak üzere basılı formatlardan yararlanır. Nihai hedef, ürünler, hizmetler ve markalar hakkında farkındalık yaratmak için evrensel olarak kabul edilen bir mesajı geniş bir kitleye yaymaktır.